Tietosuojakäytäntö

Tämä on Kniteco Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä versio on käytössä 17.10.2022 alkaen.1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kniteco Oy

Y-tunnus: 3195252-2

Osoite: Patteristontie 21 C

Postinumero: 80400

Postipiiri: Ylämylly

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite: info@nokkoste.fi2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Kniteco Oy

Nimi: Liisi Vuorjoki

Osoite: Patteristontie 21 C

Postinumero: 80400

Postipiiri: Ylämylly

Puhelinnumero:

Sähköposti: info@kniteco.fi3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättyjä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaiden tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.
Toimittaa tilauksia rekisteröityneille käyttäjille sekä ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita.


4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn perusteet

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoa varten.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tietotyypit:

Asiakkaan perustiedot, kuten:

etu-ja sukunimi
paikallinen osoite
postipiiri
sähköpostiosoite
puhelinnumero
käyttäjätunnukset ja salasanat rekisterinpitäjän www-palveluille
Asiakkaan hallintaan liittyvät tiedot, kuten:

asiakkaiden yhteydenpito ja viestintä (mukaan lukien palaute ja valitukset)
mahdolliset rekisteröidylle suunnatut markkinointitoimenpiteet sekä muut asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyvät toimenpiteet
suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
muutokset yllä mainittuihin tietoihin


6. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi tai asiakaspalvelun ylläpitämiseksi.7. Säännölliset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta itseltään, mm. Verkkolomakkeiden kautta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluista, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja kerätään myös Google Analyticsin avulla.8. Säännölliset tiedonsiirrot ja tiedonsiirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin henkilötiedot vastaanottavat:

Kniteco Oy ja sen työntekijät
maksunvälittäjät, jotka vastaanottavat asiakkaan maksun
kuljetusyritykset, jotka voivat kuljettaa tuotteita asiakkaille
tilitoimisto, joka kirjaa tilaukset Kniteco Oy:n kirjanpitoon
tilintarkastaja, joka tarkastaa tilit
IT-yritys, joka ylläpitää Kniteco Oy:n verkkosivuja
Tietoja ei säännöllisesti luovuteta muille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista asiakkaan kanssa sovitussa laajuudessa. Jotkut yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelu- tai ohjelmistotoimittajista voivat tallentaa tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.9. Evästeiden käyttö

Käytämme verkkosivuillamme niin kutsuttua evästetoimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan lähettää käyttäjän tietokoneelle ja tallentaa sinne ja jonka avulla sivuston ylläpitäjä voi tunnistaa sivustolla usein vierailevat vierailijat, helpottaa vierailijoiden kirjautumista sivustolle ja mahdollistaa yhdistelmätiedostojen kokoamisen. tietoja vierailijoista. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme tietoa ja palveluita kunkin yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Jos sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan yllä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon kytkemisen pois päältä. Tämä tehdään yleensä selaimen asetusten kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeen joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden moitteettoman toiminnan kannalta.10. Rekisterin suojaus

Verkkokauppaa ylläpitää Shopify Inc., joka tarjoaa Kniteco Oy:lle verkkokaupan alustan, jonka avulla Kniteco Oy voi myydä tuotteita ja palveluita. Tiedot tallennetaan Shopifyn palomuurilla suojatuille palvelimille. Rekisterin sisältämiin tietoihin on pääsy ja oikeus käyttää vain rekisterinpitäjän etukäteen määrittelemät työntekijät, joiden toimenkuvaan kuuluu tietojen käsittely. Näitä työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.11. Automaattinen päätöksenteko

Automaattisia yksittäisiä päätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Katsastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista tai poistamista tai tietojen siirtämistä yhdeltä järjestelmältä toiselle. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 ja 21 artiklan mukaisesti.